My Wings Consultancy biedt organisatieadvies en richt zich op mensen vanuit een psychologische invalshoek.

Mensen worden geacht tijdens hun werkzame leven voortdurend in ontwikkeling te blijven. Dat bevordert de dynamiek van de organisatie en van de arbeidsmarkt. Er worden hoge eisen aan het werk gesteld door zowel werkgever als werknemer. Er wordt gewerkt om ervan te leven, maar werk is tevens een middel tot zelfontplooiing en ontwikkeling. Daarbij is een ieder verantwoordelijk om zichzelf daarin te stimuleren.

Het is onze kracht de aansluiting tussen mens en organisatie te vinden, te ontwikkelen en te helpen benutten. My Wings Consultancy biedt de mogelijkheid mensen en organisaties na te laten denken over hun kerncompetenties. Kwaliteiten benadrukken in plaats van beperkingen is iets waar My Wings zich sterk voor maakt. Verantwoordelijk zijn voor de eigen keuze zorgt ervoor dat een ieder zijn eigen vleugels kan uitslaan.

Wij gaan graag nader in op uw wensen en situatie om samen met u tot een passend advies te komen.


© My Wings Consultancy | Webdesign: NOcreations