Home
Individueel Advies

Loopbaanadvies

De tijd van zekerheden omtrent taken, functies en lifetime employment ligt ver achter ons. Steeds meer is het inzicht bij bedrijven en medewerkers doorgedrongen dat flexibiliteit een hoofdrol gaat spelen. Loopbaanbegeleiding is een goed instrument dat wordt toegepast voor heroriëntatie op een loopbaan.

Werk is een belangrijk deel van het leven. Naast inkomen kan het veel voldoening geven. Het werk is een verlengstuk van de persoonlijkheid en doet een beroep op de vaardigheden en interesses. Om het plezier in het werk optimaal te houden moet af en toe stil worden gestaan bij de keuzes met betrekking tot de loopbaan. Vooral nu de arbeidsmarkt wederom aantrekt en er nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan. Juist op zo’n moment is het noodzakelijk de eerste stappen te zetten naar een bevredigende loopbaan. Het gaat expliciet om de vragen "Wat wil ik?" en "Wat kan ik?"
Het streven is een helder doel en pad aan te geven, zodat een medewerker in een passende functie terechtkomt, waarbij we verder gaan dan het in kaart brengen van iemands vaardigheden, capaciteiten en beroepsvoorkeur. Naast een visie op eigen sterke en zwakke kanten, bieden wij de medewerker een plan voor het verbeteren van zijn of haar prestaties en inzetbaarheid op de lange termijn.


© Background image: http://lithp.deviantart.com
© My Wings Consultancy | Webdesign: NOcreations